Konsultfirman Viktor Jensen, Karlstad, Sweden, info@viktorjensen.com  +46 (0)703225320

Projekt

Om PLM

Införande av komplexa IT lösningar och ändringar i arbetssätt är ofta förenat med motstånd mot förändring. Genom att involvera slutanvändare och "key users" från början av ett projekt bygger man upp förståelsen för ändringsbehovet samt systemkunskap som kommer vara värdefull i samband med utrullning av lösningen.. Att informera alla som medverkar i en process om helheten och syfte med ändringen kan vara en avgörande success faktor. Det samma gäller i ett införandeprojekt. Information och kommunikation på alla nivåer är viktig. Motstånd mot förändring är egentligen positivt. Det visar att det finns ett engagemang. Utfordringen är att vända moståndets energi åt rätt hall
PLM - Product Lifecycle Management är en teknologi och ett angreppssätt för att hantera produktdata genom hela produktens livscykel. Från första skiss till nedmontering och skrotning. Det hela startade inom engineering och manufacturing, men idag återfinns PLM lösningar inom flera industrisegment. Kläder och tillhörande produkter är ett exempel på en branch där PLM lösningar visat sig fungera väl. Nyckelfunktioner i PLM lösningar är tillgång till autentisk information närsomhelst på ett säkert sätt. Hantering av Produktportföljer med tillhörande konfigurations och varianthanteringsmöjligheter är andra nyckelfunktioner.